خبرخوان
سرکشی مسئول تعلیم و تربیت سپاه مهاباد از حلقه شهیده زهرا حسینی حوزه 1خواهران

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت سپاه مهاباد از حلقه شهیده زهرا حسینی حوزه 1خواهران

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ،در مورخه 97/08/22 روز سه شنبه از حلقه شهیده زهرا حسینی حوزه 2 خواهران سرکشی نمودند . بنابه گزارش قرارگاه صالحین سپاه مهاباد، در جلسه یادشده مسئول تعلیم و تربیت سپاه...

بازدید مسئول تعلیم و تربیت سپاه شهداء از حلقات صالحین سپاه مهاباد  (آبان97)

بازدید مسئول تعلیم و تربیت سپاه شهداء از حلقات صالحین سپاه مهاباد (آبان97)

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ،در مورخه 97/08/22 روز سه شنبه از حلقات صالحین حوزه های 1- حوزه شهید بروجردی 2- حوزه شهید احمدی 3- حوزه بسیج خواهران شهدای 31 شهریور 4- حوزه الزهراء 5- حوزه نبی اکرم (ص) سرکشی...

سومین جلسه قرارگاه صالحین سپاه مهاباد در آبان 97 برگزار شد

سومین جلسه قرارگاه صالحین سپاه مهاباد در آبان 97 برگزار شد

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ،در مورخه 97/08/23 روز چهارشنبه ساعت 10:00 صبح سومین جلسه قرارگاه صالحین سپاه مهاباد برگزار گردید . مسئول امور صالحین سپاه مهاباد سروان پاسدار جهاندیده هدف از برگزاری جلسه...

سرکشی معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد از حلقه شهید همدانی حوزه 2 شهری

سرکشی معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد از حلقه شهید همدانی حوزه 2 شهری

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ،در مورخه 97/08/15 روز سه شنبه ساعت 20:00 معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد از حلقه شهید همدانی پایگاه شهید گلابی حوزه 2 شهری بازدید کردند . کارشناس صالحین سپاه مهاباد برادر...

سرکشی معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد از حلقه شهید جوانمردی حوزه 2 شهری

سرکشی معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد از حلقه شهید جوانمردی حوزه 2 شهری

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ،در مورخه 13/08/97 روز یکشنبه ساعت 20:00 معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد از حلقه شهید جوانمردی پایگاه شهید شهریکندی حوزه 2 شهری بازدید کردند . کارشناس صالحین سپاه مهاباد...

انتخاب سرگروه های نقش آفرین صالحین سپاه مهاباد برای طرح شهید حججی

انتخاب سرگروه های نقش آفرین صالحین سپاه مهاباد برای طرح شهید حججی

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ،در مورخه 97/08/09 روز چهارشنبه گروه های نقش آفرین صالحین سپاه مهاباد برای طرح شهید حججی مشخص شدند . بنا به گزارش قرارگاه صالحین سپاه مهاباد سرگروه های نقش آفرین سپاه...

جلسه متمرکز کردن برنامه های تعلیم وتربیت سپاه مهاباد در مساجد

جلسه متمرکز کردن برنامه های تعلیم وتربیت سپاه مهاباد در مساجد

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ،در مورخه 97/08/08 روز سه شنبه جلسه مساجد محوری برنامه های تعلیم و تربیت با حضور سرمربیان، تعلیم و تربیت حوزه ها وفرماندهان حوزه های سپاه مهاباد برگزار گردید . کارشناس...

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت سپاه مهاباد از حلقه شهید حاتمی حوزه 1 شهری

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت سپاه مهاباد از حلقه شهید حاتمی حوزه 1 شهری

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ،در مورخه 9/08/97 روز چهارشنبه ساعت 19:30 مسئول تعلیم و تربیت سپاه مهاباد از حلقه شهید حاتمی حوزه 1 شهری بازدید کردند . سرهنگ قلی زاده هدف از این بازدید را راستی آزمایی حلقه...

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت سپاه مهاباد از حلقه شهیده گلی سبزی حوزه بسیج خواهران

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت سپاه مهاباد از حلقه شهیده گلی سبزی حوزه بسیج خواهران

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ،در مورخه 9/08/97 روز چهارشنبه مسئول تعلیم و تربیت سپاه مهاباد از حلقه شهیده گلی سبزی پایگاه صدیقه کبری مربوط به حوزه الزهرا سپاه مهاباد بازدید نمودند . سرهنگ قلی زاده هدف...

حضور سرگروه های فعال صالحین سپاه مهاباد درمیدان تیر

حضور سرگروه های فعال صالحین سپاه مهاباد درمیدان تیر

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ،در مورخه97/08/07 روز دوشنبه ساعت 10 صبح در میدان تیر سپاه مهاباد حاضر و تیراندازی نمودند . برابر گزارش قرارگاه صالحین سپاه مهاباد سرگروه های فعال صالحین که در پایگاه های...

آرشیو