خبرخوان
برگزاری مسابقات شهرستانی قرآن کریم بسیج

برگزاری مسابقات شهرستانی قرآن کریم بسیج

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد، در مورخه 1396/09/14 روز پنجشنبه با همت دارالقرآن بسیج معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد و گرامیداشت هفته وحدت و میلاد حضرت محمد (ص) مسابقات شهرستانی قرآن کریم در رشته های...

راستی آزمایی سامانه سروش از فرمانده هان حوزه های خواهران

راستی آزمایی سامانه سروش از فرمانده هان حوزه های خواهران

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد، در مورخ 12 دیماه 96 در اتاق جلسات فرماندهی سپاه مهاباد با حضور فرمانده هان حوزه های بسیج 1و2 خواهران همچنین فرمانده هان پایگاههای آنان و مسئول بسیج جامعه زنان سپاه...

نظارت و بازرسی از حوزه های 1 و 2 برادران سپاه مهاباد

نظارت و بازرسی از حوزه های 1 و 2 برادران سپاه مهاباد

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد نظارت و بازرسی از حوزه های 1 و 2 برادران در مورخه 1396/10/05 روز سه شنبه با حضور مسئول معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد سرهنگ پاسدار سید طاهر قلیزاده و کارشناس صالحین سپاه...

نظارت و بازرسی از حوزه های 1 و 2 خواهران سپاه مهاباد

نظارت و بازرسی از حوزه های 1 و 2 خواهران سپاه مهاباد

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد نظارت و بازرسی از حوزه های 1 و 2 خواهران در مورخه 1396/10/06 روز چهارشنبه با حضور مسئول معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد سرهنگ پاسدار سید طاهر قلیزاده و کارشناس صالحین سپاه...

کار گاه آموزشی و توجیهی سامانه سروش و برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در سه ماهه سوم سال 1396 برگزار گردید

کار گاه آموزشی و توجیهی سامانه سروش و برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در سه ماهه سوم سال 1396 برگزار گردید

بنا به پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد کار گاه آموزشی و توجیهی سامانه سروش و برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در سه ماهه سوم سال 1396 برگزار گردید . در این کارگاه که کلیه مسئولین تعلیم و تربیت حوزه های بسیج محلات حضور...

بازرسی از اجرای برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در شش ماهه اول 1396 از حوزه های بسیج خواهران سپاه مهابا

بازرسی از اجرای برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در شش ماهه اول 1396 از حوزه های بسیج خواهران سپاه مهابا

بنا به پایگاه خبرگزاری صالحین سپاه مهاباد بازرسی از اجرای برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در شش ماهه اول 1396 از حوزه های بسیج محلات سپاه مهاباد انجام شد. در این بازدید که به منظور صدور کارنامه عملکرد حوزه ها و بررسی روند...

سرکشی از اجرای برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در شش ماهه اول 1396از حوزه های بسیج برادران محلات

سرکشی از اجرای برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در شش ماهه اول 1396از حوزه های بسیج برادران محلات

بنا به پایگاه خبرگزاری صالحین سپاه مهاباد بازرسی از اجرای برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در شش ماهه اول 1396 از حوزه های بسیج محلات سپاه مهاباد انجام شد. در این بازدید که به منظور صدور کارنامه عملکرد حوزه ها و بررسی روند...

اعزام بسیجیان حوزه خواهران الزهرا(س) به اردوی تربیتی حلقات ویژه مشهد مقدس

اعزام بسیجیان حوزه خواهران الزهرا(س) به اردوی تربیتی حلقات ویژه مشهد مقدس

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ،بسیجیان حوزه خواهران الزهرا(س) به اردوی تربیتی حلقات ویژه مشهد مقدس اعزام شدند. در این اردو متربیانی که در حلقات ویژه شجره طیبه صالحین حوزه بسیج خواهران الزهرا(س) سپاه...

ششمین جلسه سرمربیان با استادیار سپاه مهاباد برگزار گردید

ششمین جلسه سرمربیان با استادیار سپاه مهاباد برگزار گردید

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ، ششمین جلسه سرمربیان با استادیار سپاه مهاباد در مورخه 95/06/30روز پنج شنبه با حضور اعضای شورای تعلیم و تربیت سپاه مهاباد در اتاق جلسات فرماندهی برگزار گردید . در این جلسه...

پنجمین جلسه سرمربیان با استادیار سپاه مهاباد برگزار گردید.

پنجمین جلسه سرمربیان با استادیار سپاه مهاباد برگزار گردید.

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ، پنجمین جلسه سرمربیان صالحین سپاه مهاباد در مورخه 96/05/15 روز یکشنبه در اتاق جلسات فرماندهی با حضور سرمربیان صالحین حوزه های بسیج محلات و بسیج جامعه زنان و سرمربیان...

آرشیو