خبرخوان
کار گاه آموزشی و توجیهی سامانه سروش و برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در سه ماهه سوم سال 1396 برگزار گردید

کار گاه آموزشی و توجیهی سامانه سروش و برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در سه ماهه سوم سال 1396 برگزار گردید

بنا به پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد کار گاه آموزشی و توجیهی سامانه سروش و برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در سه ماهه سوم سال 1396 برگزار گردید . در این کارگاه که کلیه مسئولین تعلیم و تربیت حوزه های بسیج محلات حضور...

بازرسی از اجرای برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در شش ماهه اول 1396 از حوزه های بسیج خواهران سپاه مهابا

بازرسی از اجرای برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در شش ماهه اول 1396 از حوزه های بسیج خواهران سپاه مهابا

بنا به پایگاه خبرگزاری صالحین سپاه مهاباد بازرسی از اجرای برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در شش ماهه اول 1396 از حوزه های بسیج محلات سپاه مهاباد انجام شد. در این بازدید که به منظور صدور کارنامه عملکرد حوزه ها و بررسی روند...

سرکشی از اجرای برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در شش ماهه اول 1396از حوزه های بسیج برادران محلات

سرکشی از اجرای برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در شش ماهه اول 1396از حوزه های بسیج برادران محلات

بنا به پایگاه خبرگزاری صالحین سپاه مهاباد بازرسی از اجرای برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در شش ماهه اول 1396 از حوزه های بسیج محلات سپاه مهاباد انجام شد. در این بازدید که به منظور صدور کارنامه عملکرد حوزه ها و بررسی روند...

اعزام بسیجیان حوزه خواهران الزهرا(س) به اردوی تربیتی حلقات ویژه مشهد مقدس

اعزام بسیجیان حوزه خواهران الزهرا(س) به اردوی تربیتی حلقات ویژه مشهد مقدس

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ،بسیجیان حوزه خواهران الزهرا(س) به اردوی تربیتی حلقات ویژه مشهد مقدس اعزام شدند. در این اردو متربیانی که در حلقات ویژه شجره طیبه صالحین حوزه بسیج خواهران الزهرا(س) سپاه...

ششمین جلسه سرمربیان با استادیار سپاه مهاباد برگزار گردید

ششمین جلسه سرمربیان با استادیار سپاه مهاباد برگزار گردید

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ، ششمین جلسه سرمربیان با استادیار سپاه مهاباد در مورخه 95/06/30روز پنج شنبه با حضور اعضای شورای تعلیم و تربیت سپاه مهاباد در اتاق جلسات فرماندهی برگزار گردید . در این جلسه...

پنجمین جلسه سرمربیان با استادیار سپاه مهاباد برگزار گردید.

پنجمین جلسه سرمربیان با استادیار سپاه مهاباد برگزار گردید.

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ، پنجمین جلسه سرمربیان صالحین سپاه مهاباد در مورخه 96/05/15 روز یکشنبه در اتاق جلسات فرماندهی با حضور سرمربیان صالحین حوزه های بسیج محلات و بسیج جامعه زنان و سرمربیان...

برگزاری طرح جوانه های صالحین در تابستان 1396 در حوزه های بسیج سپاه مهاباد

برگزاری طرح جوانه های صالحین در تابستان 1396 در حوزه های بسیج سپاه مهاباد

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد طرح جوانه های صالحین در 28 پایگاه از حوزه های بسیج محلات سپاه مهاباد از ابتدای فصل تابستان تا پایان فصل جاری برگزار میگردد. هدف از این برنامه پرکردن اوقات فراغت بسیجیان...

دوره توانمند سازی سرگروه های جنوب استان ویژه خواهران حوزه های بسیج  سپاه مهاباد برگزار گردید

دوره توانمند سازی سرگروه های جنوب استان ویژه خواهران حوزه های بسیج سپاه مهاباد برگزار گردید

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سایت صالحین سپاه مهاباد دوره توانمند سازی سرگروه های جنوب استان ویژه خواهران حوزه های بسیج سپاه مهاباد از مورخه 1396/06/12روز یکشنبه تا مورخه 1396/06/14 روز سه شنبه در پادگان شهداء گوگ تپه برگزار...

دوره توانمند سازی سرگروه های جنوب استان ویژه برادران برگزار گردید.

دوره توانمند سازی سرگروه های جنوب استان ویژه برادران برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری صالحین ، دوره توانمند سازی سرگروه های جنوب استان ویژه برادران حوزه های بسیج محلات از مورخه 1396/06/04 روز شنبه تا مورخه 1396/06/06 روز دو شنبه و حوزه های بسیج اقشار برادران از مورخه 1396/06/07 روز سه شنبه لغایت 1396/06/09...

برگزاری اردوی تربیتی شبکه استادیار، سرمربیان، مربیان و سرگروه ها و متربیان سپاه مهاباد

برگزاری اردوی تربیتی شبکه استادیار، سرمربیان، مربیان و سرگروه ها و متربیان سپاه مهاباد

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ، اردوی تربیتی فصل تابستان شبکه سرمربیان ، مربیان و سرگروه های سپاه مهاباد در تیرماه 1396 برابر حجم تعیین شده در سرشکن فصلی برنامه ابلاغی تعلیم و تربیت در محل های تفریحی...

آرشیو