خبرخوان
برگزاری مسابقات حفظ قرآن،قرائت،مفاهیم و اذان

برگزاری مسابقات حفظ قرآن،قرائت،مفاهیم و اذان

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد در مورخه 1397/07/03 در روز سه شنبه در مسجد جامع شهر خلیفان مسابقات حفظ قرآن،قرائت،مفاهیم و اذان برگزار گردید.هدف از اجرای این مسابقه ایجاد انس هر چه بیشتر با قرآن در بین آحاد...

اولین  جلسه سرمربیان با استادیار سپاه مهاباد برگزار گردید

اولین جلسه سرمربیان با استادیار سپاه مهاباد برگزار گردید

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ، اولین جلسه سرمربیان صالحین سپاه مهاباد در مورخه 97/03/08 روز سه شنبه در اتاق جلسات فرماندهی با حضور سرمربیان صالحین حوزه های بسیج محلات و بسیج جامعه زنان و سرمربیان...

شروع طرح جوانه های صالحین در حوزه های محلات سپاه مهاباد

شروع طرح جوانه های صالحین در حوزه های محلات سپاه مهاباد

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد طرح جوانه های صالحین در 9 پایگاه از حوزه های بسیج محلات سپاه مهاباد از ابتدای فصل تابستان تا پایان فصل جاری برگزار میگردد. هدف از این برنامه پرکردن اوقات فراغت بسیجیان...

کارگاه عملی دوره آموزش جنگ افزار شناسی خواهران

کارگاه عملی دوره آموزش جنگ افزار شناسی خواهران

بنا به گزارش سایت قرارگاه صالحین سپاه مهاباد در مورخه 1397/02/25 کارگاه عملی دوره آموزش جنگ افزار شناسی ویژه حوزه خواهران با سخنرانی و توضیحات ارزنده و کاربردی جناب سرهنگ پاسدار سید طاهر قلی زاده مسئول تربیت و آموزش سپاه...

برگزاری اردوی تربیتی صالحین ناحیه ای خواهران حوزه 1 و 2 شهری

برگزاری اردوی تربیتی صالحین ناحیه ای خواهران حوزه 1 و 2 شهری

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سایت صالحین سپاه مهاباد ، با همت معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد و حوزه های خواهران بسیج محلات ، اردوی تربیتی صالحین ناحیه ای خواهران با پذیرش شرکت کنندگان در مورخه 1397/02/25 توسط حوزه های...

برگزاری اردوی تربیتی شبکه استادیار ، سر مربی و سرگروه خواهران حوزه 1 و 2 شهری

برگزاری اردوی تربیتی شبکه استادیار ، سر مربی و سرگروه خواهران حوزه 1 و 2 شهری

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سایت صالحین سپاه مهاباد ، با همت معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد و حوزه های خواهران بسیج محلات ، مرحله اول اردوی تربیتی شبکه استادیار ، سر مربی و سرگروه خواهران با پذیرش شرکت کنندگان در...

بازدید از نحوه ی اجرای برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت از حوزه های 1 شهری + امام حسین (ع) + عشایری

بازدید از نحوه ی اجرای برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت از حوزه های 1 شهری + امام حسین (ع) + عشایری

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سایت صالحین سپاه مهاباد در مورخه 1397/02/22 از نحوه ی اجرای برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت از حوزه های 1 شهری + امام حسین (ع) + عشایری ، بازرسی بعمل آمد . مسئول تعلیم و تربیت سپاه مهاباد سرهنگ...

بازرسی از حوزه های 1 و 2 بسیج خواهران سپاه مهاباد

بازرسی از حوزه های 1 و 2 بسیج خواهران سپاه مهاباد

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سایت صالحین سپاه مهاباد در مورخه 1397/02/23 از حوزه های 1 و 2 بسیج خواهران سپاه مهاباد در خصوص اجرای برنامه های ابلاغی تعلیم و تربیت در سه ماهه اول سال 97 بازرسی بعمل آمد. مسئول تعلیم و تربیت سپاه...

برگزاری اردوی تربیتی صالحین ( ناحیه ای ) معاونت تعلیم وتربیت سپاه مهاباد

برگزاری اردوی تربیتی صالحین ( ناحیه ای ) معاونت تعلیم وتربیت سپاه مهاباد

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سایت صالحین سپاه مهاباد ، با تلاش معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد مرحله اول اردوی تربیتی صالحین (ناحیه ای ) برادران با پذیرش شرکت کنندگان در مورخه 1397/02/18 توسط حوزه های محلات برادران در روز...

برگزاری اردوی تربیتی شبکه استادیار ، سر مربی و سرگروه معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد

برگزاری اردوی تربیتی شبکه استادیار ، سر مربی و سرگروه معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سایت صالحین سپاه مهاباد ، با همت معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد مرحله اول اردوی تربیتی شبکه استادیار ، سر مربی و سرگروه برادران با پذیرش شرکت کنندگان در مورخه 1397/02/18 توسط حوزه های محلات...

آرشیو